Leghia

Old Swedish Dictionary - leghia

Meaning of Old Swedish word "leghia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

leghia Old Swedish word can mean:

leghia
L.
leghia
1) conducere; lega, hyra (ett ting), arrendera. leghþe. .. scip Bu 523. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7923. " legdho the sik nakat litit hws" Bo 14. ST 295. SO 206. " huilkin man skipan leghir" TB 74. " häSTa äller oxa köpa eller leya" SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 33. " at hawa leght aff. .. her bendict piik. .. en gardh" SD NS 1: 61 (1401). ib 456 (1405), 2: 99 (1409).
leghia
2) lega (en menniska till arbete el. någon gärning). leghþe tel (dertill) ma[n]gha gärniges män Bu 417. legdhe ärfuodhis män at ärfuodha j sinom vingard MP 1: 77. Bil 316. " legdhe han fatigha oc lösa män" MB 2: 97. MP 1: 82. PfN 137. SO 86, 2034. " legdhe sik hirda" Bir 1: 204. " hulkin SOm leghie sik gerningis man til at äruodha" ib 2: 66. " hwa sum byuther androm manne äller leghir til at sla, sargha ällä dräpa" SD 5: 378 (1344, nyare afskr.). leghia mz päningom tua män at dräpa sin magh Bu 30.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • legha: -as MP 1: 82.
  • leygia SO 86.
  • leya MP 33 ; SO 203, 206.
  • leghie Bir 2: 66.
  • legdhe.
  • lägdhe: -is Bil 316.
  • legt SD NS 2: 99 (1409).
  • leygt ST 295. lekt ib PfN 137.
  • leekth SD NS 1: 456 (1405). leget SO 203, 206),
  • leghia undan , lega el. hyra till förfång (för någon). med dat. legher vndan androm gardh SO 66. ib 100 (på båda dessa ställen kan dock undan fattas ss prep. med dat.). legher androm sinom broder hws vndan ib 206. Jfr undan leghia. - Jfr samleghia.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᚵᚼᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PfN
Previlegier för Norberg. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back