Leidhebref

Old Swedish Dictionary - leidhebref

Meaning of Old Swedish word "leidhebref" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

leidhebref
lejdebref. " " RK 2: 4453. BSH 5: 63 (1505). FH 7: 95 (1513). Jfr leidh-, leidha-, leidhis-, leidho-bref.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • leyde breff BSH 5: 63 (1505). leigde breff FH 7: 95 (1513). ledhe bref L.
  • leghde breff RK 2: 4453),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᛁᚦᚼᚽᛒᚱᚽᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back