Leka

Old Swedish Dictionary - leka

Meaning of Old Swedish word "leka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

leka Old Swedish word can mean:

leka
L.
leka
5) leka, roa sig. godh amma hugnar barnit ok lekir för thy mädh äple äller pärw SkrtUppb 270. - med innehållsobj. wi skulum wan lek leka til ända Hel Män 219. 7) STrida. llaniare (fel för lancinanre el. lanciare) mz spyudh lega oc mz spyud slaa STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand2) s. 61 (daniserande). 9) spela, musicera. Skotteb 8 (1460-61). bödilön skal gaa fore ok leka i horn STb 1: 148 (1478). " per lekare schal haffue STora organer ok huilen som wil lata leka pa thöm til preSTe. .. ööl och til brvllop, giffue vth vj öre STb 3: 408 (1498). HLG 2: 125 (1524). tolke prädicara ärw like them man, som wille lära aasnanom leka j harpo JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 486. 11) om fiskar: leka, para sig. then tiid fisken leker" VKJ 27. 12) hantera, handskas med? bildl. än tha mannen wil ekke bära sin dröffwilse, wthan kaSTar sik j othulomodh ä thäs mera han thz läker (tracta), nw thär wm taland, ok nw thänkiande, thäs thyngre, ok bäskare wardha the Mecht 315. - Jfr bort-, fore-leka, ävensom samlekin.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • läke Skotteb 8 (1460-61). pres. -er. -ir. läcker Mecht 315.
  • likthe HLG 2: 125 (1524)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back