Leka

Old Swedish Dictionary - leka

Meaning of Old Swedish word "leka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

leka Old Swedish word can mean:

leka
1) hastigt röra sig; hastigt griPa. " leker han handom i glödhina" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 279.
leka
2) röra sig, glida? ä lekir tunga a tanne sarast (obsequitur denti SuperaKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBula lingua dolenti) GO 637.
leka
3) Fladdra, hvirFla. " om eld. lughin läk (exsilens) vnAllius. 1850--54.">Dir huileno ok brände fäm þusand män" Lg.">Bu 505. " lughin läk blodh blandadher" Lg.">Bil 473. " läk lughnande brennestens baAl swa som stridhaste ströKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer" Pa 23.
leka
4) hopPa, dansa, leka. sa huru Allius. 1850--54.">DiäFlane leko for thöm. .. swa som sma blamän KL 227. " lekarin lekir Alt vm vinningena (est mimi natur propter lucara propria totus)" GO 271.
leka
5) leka, roa sig. fik sea hwar barnit sat ok lek a strandh j sandhe Lg.">Bil 270. " mange män ok quinnor läko ohöwelika" KL 51. " at thu mz them pläghar leka mz tolkom lekom (hujusmod ludo ludere soleas)" Su 122. hon. .. läk medh androm iomfrum VKR VI: iohannes lät väl vm han (fogeln) ok läk mz ii handom Lg.">Bu 157. sat pharao konunger oc lekte mz smaswenenom KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 278. " ysmael leker widh ysaac" ib 197.
leka
6) leka, öfva täFlingslek, öfva idrott, täFla (i idrott). Alle läko RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 36. Allius. 1850--54.">Di 100. " om tw tor mz mik leka" ib 101.
leka
7) strida. " the wilia Alle widh os leka" Al 10370. " swa länge lekto at xxx M laaGO dödhe" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 316.
leka
8) spela (sällskapsspel). GOth är at leka när wäl fAllir GO 496. skaktafuill leka Fl 1177. ib 1251. RK 1: 710. " dobla äller leka mz tärningh" PM 29. " for vtan päninga leek ey vidh han" Fl 1180. " hAlffdelen af päninGOmmen wm hwilka the lekto" PM 29.
leka
9) spela, musicera. " läko oc SunGO" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 314. " ib 2: 123. hwat kant tw at lekä" Allius. 1850--54.">Di 108. läk söta noto i pipo Lg.">Bu 182. " lekto. .. i sinom harpom oc tymPanis oc manga handa leek" Bo 251. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 164, 2: 108, 148, 173. Su 134. ther opPa (på psAlterium) leka ib 158, 19. " bsner harPaleker ok Alskons leekara anLg.">Budh leektos" Lg 3: 569. 10) spelas, ljuda. hördhe hon. .. vrghonar leka KL 345. Su 327. eth lekande anBodh (instrumentum quoddam musicAle) som kAllas psAlterim ib 158. - Jfr saman-, til-leka.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • leeka.
  • -ar Di 100.
  • läk Bu 157, 182, 505 ; Bil 473 ; Pa 23 ; VKR VI.
  • lek Bil 270 ; MB 1: (Cod. B) 552, 2: 123. leek RK 1: 710.
  • lekte MB 1: 278, 2: 108.
  • läko KL 51 ; MB 1: 314 ; Bir 2: 36.
  • leko KL 227.
  • lekto Bo 251 ; MB 2: 316 ; PM 29.
  • leekto: -os Lg 3: 569),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back