Lekter

Old Swedish Dictionary - lekter

Meaning of Old Swedish word "lekter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lekter
L. = leker, adj. lekte oc lärde Su 371. baadhe millan leektom och lärdom RK 3: 2813. ib (sista forts.) 4748, 4916, 5527, 5577, 1: (Yngre red. af LRK) s. 262. MD (S) 201. Lg 3: 535, 567. Lgren. 1875.">LfK 141. SD NS 1: 365 (1404, nyare afskr.). BSH 3: 284 (1470).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • leekter.
  • legth RK 1: (Yngre red. af LRK) s. 262, 3: (sista forts.) 4916, 5527, 4748 (ack.).
  • lächter: -e SD NS 1: 365 (1404, nyare afskr.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᚴᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back