Lergiutare

Old Swedish Dictionary - lergiutare

Meaning of Old Swedish word "lergiutare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lergiutare
krukomakare. " snieller leer giwtare hulkin som thz ämnpe älla formo som han giordhe af lereno slar thz sundhir ok nidhir trodhir nar han seer at thz är ey nyttog (för -ogt) älla qämelikit til thz som han wil" Bir 1: 229. MP 2: 14. MB 2: 337.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • leer giwtare.
  • lergywtare: -ens MB 2: 337.
  • leergyutare: -a MP 2: 14),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᚱᚵᛁᚢᛏᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back