Leta

Old Swedish Dictionary - leta

Meaning of Old Swedish word "leta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

leta Old Swedish word can mean:

leta
L.
leta
1) se sig om el. efter, leta, söka, söka att finna. med gen. läto gKLemming. 1862.">Allus ok vKLemming. 1862.">Alerianus hans leta Lg.">Bu 398. ib 498. Iv 851, 2077, 3380. - med ack. leta barþolomeum Lg.">Bu 205. " iak lette väldoghastan väruldenna härra" ib 497. ib 181. Lg.">Bil 410. MP 1: 44. RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 52 (132, 56). hwi letin ij then lifuande mz thöm dödha KLemning. 1860. SFSS.">Bo 224. " leta the KLemning. 1860. SFSS.">Boior som sanctus petrus war smider mz j rom" Lg.">Bil 113. them til hiälpa leta (söka dem för att få hjälp) A 6851. letto. .. tilfälde. .. at dräpa en riddara KL 40. - med dat. och ack. letadhe sik sl.öghan mästara KL 46. - med prep. at lät at hanom leta Lg.">Bu 7. KLemming. 1844.">Fl 918, 1262, 1772. " letar at tholka KLemming. 1844.">Flerä" Fr 2008. " iak thän ey veet ther. .. ij at letä" ib 196. med prep. äptir. han lette ok epte wars herra naglom Lg.">Bil 87. " the leetto äpte piltenom" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 11. ib 27, 224, 225. KL 252, 293. MP 1: 51. " han. .. ther min hugher äpter leter" Iv 5486. ib 1702. - abs. lete þär har som vil lvita Lg.">Bu 6. ib 143, 205, 512. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 379, 2: 3 o. s. v. - söke upp, finna. swa manga som iak hafuer leet Iv 4067. - söka upp, besöka, träffa. hwa them wil leta KLemming. 1862.">Al 3978.
leta
2) söka, söka att skaffa el. förvärfva. med dat. och ack. forbödh min herra mik at leta sinum sone kono i thy lande MB 1: 205. KLemming. 1844.">Fl 164. gudz nadh är bKLemming. 1862.">Alsamus thy lätar hon sik renasta kar MP 2: 126. sik hielp. .. leta RK 1: (sfgn) s. 189. - med ack. the leta. .. then hitan ok älskogha som sköt skKLemming. 1862.">Al forganga KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 80. ib 3: 92. VKR X. " letin först gudhz rike" Lgren. 1866.">Ber 131. " äwintyr at leta" Iv 237. KLemming. 1862.">Alle leta (d. v. s. söka uppfyllandet af) sin eghin vilia ok faa leta min vilia KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 379. - med prep. äptir. nw letar gudz häMPd epter (utkräfver) hans blodhe MB 1: 242.
leta
3) söka, söka att få veta, undersöka, efterforska, utforska. med ack. läta gudz ansuar Lg.">Bu 5. ib 63, 64. faa witha KLemming. 1862.">Alla the sannindh han wilde leta Lg.">Bil 272. " at leta skriua ok tydha bref ok mangfKLemming. 1862.">Ald ärande ok räkninga (leta skulle dock här möjl. kunna fattas ss en sidoform till lata, med bem. 24)" RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 51 (130, 55). - med indir. Frågesats. leta än mik thordhe nakar bestanda Iv 162. letto hwath thässe Frygdh matte wara Lg 41. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 428. RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 6 (13, 6). - med sats inledd af at. hafdhe. .. widha leet at thetta folk dreff tholik last KLemming. 1862.">Al 3980. - med prep. at. latin mik ey länGre leta at idhart naMPn Fr 1187.
leta
4) undersöka, rannska. " the letto thz hws ij KLemming. 1862.">Alla vra" Iv 896.
leta
5) söka, försöka. " med inf. lätadhe at afskiära henna tungu" Gr (Cod. D) 382. - söka, anstränga, uppbjuda. med ack. lette KLemming. 1862.">Allan sin cloRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KSkap at koma hanom tel oquemelek þing Lg.">Bu 143. Lg.">Bil 447.
leta
1) uppsöka, söka finna. med ack. KLemming. 1862.">Alla ackt oc williä hawa upp at leta oc openbara. .. KLemming. 1862.">Aller (för KLemming. 1862.">Alla) þe KLemming. 1862.">Almoghan oFriþa SD 5: 376 (1344, nyare afskr.) letha thz wp j förscriffno tafKLemming. 1844.">Flo PM xxxv. 2) uppsöka, söka förskaffa, med dat. och ack. at leta them vp mat KLemning. 1860. SFSS.">Bo 85. - JFr up leta. - JFr at-, ut-leta.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • leeta Iv 3380.
 • läta Bu 5 ; KL 252 ; MP 1: 44.
 • leta KS 52 (132, 56).
 • lätar MP 2: 126 ; Iv 2077.
 • letir Bir 3: 92.
 • leter Iv 5486.
 • lätadhe Gr (Cod. D) 382. lette Bu 143, 497 ; Bil 87, 410 ; MD 12.
 • lete Bu 63 ; Fl 1772.
 • lethadom MP 1: 51.
 • lettom ib 2: 42.
 • lettin ib. " lethin ib 1: 51. leettin" Bo 27.
 • letaþo Bu 205.
 • letto ib 64 ; MP 1: 51 ; KL 40 ; Iv 851, 896 ; Lg 41.
 • leetto Bo 11.
 • leto Bu 512.
 • lätto KL 293.
 • lettat ib 143.
 • leetadher: vpleetat Bir 3: 428.
 • leetter: leet Bo 27 ; Fl 1262 ; Iv 1702, 4067 ; Al 3980),
 • leta sik , begifva sig. engilen segh aff himilen lette nider til iosep MD 12.
 • leta up ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back