Leþa

Old Swedish Dictionary - leþa

Meaning of Old Swedish word "leþa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

leþa Old Swedish word can mean:

leþa
eg. komma att gå, bringa (någon) till att gå.
leþa
1) leda, föra. " þe leddo han tel guz mönstar" Lg.">Bu 197. ib 25. Gr 266, (Cod. D) 379. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 328. " firi þöm þu ledde iui þört haf" Lg.">Bu 77. Lg.">Bil 115. " ledes. .. for guz dom" Lg.">Bu 20. ib 28. MD 65.
leþa
2) leda, föra. " om väg. trans. findir thu en Grönan wägh. oc han ledher thik til paradiis" Lg 90. - intrans. han gik fram aat thöm vägh som ledher til himerikes Lg.">Bil 884. Bo 215. " then wäghen som ledher adhor (ducit ador)" MB 2: 267.
leþa
3) leda, anföra. " skipadhe han them världinna hyfdhinga them ther fore skullo ganga oc ledha alla trona kristna män i andelike stridh" Bo 58.
leþa
4) gifva lejd åt. haffde iak ider ey hingat leet RK 1: 2138. " villo them felugha til sik ledha" ib 255. Jfr leidha.
leþa
5) leda, bringa. " trans. lätha þöm af fäþersens siþum" Lg.">Bu 9. " han skal ledha til inkte (tillintetgöra) alla the thik dröfwa" Gr (Cod. D) 378. - intrans. then vilin som hon för hafdhe ledhe til häluitis RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 49. " kropsins luste ledhe til (adducit) huxins ostadhlikhet" ib 301. Jfr 7.
leþa
6) hänföra, återföra. alt thz hans hugh mötte. .. alt ledde (reducebat) han thz thiit hwadhan alt got koMBer Bergström. 1868--70.">Su 392. - (?) thz alt gladelika gör oc ledher mik korsfästom til äro oc äptherföLgnigh ib 192.
leþa
7) medföra? tässe liffsens ondh tingh ledha oc fram dragha Graat LfK 204. Jfr 5.
leþa
1) framleda, framföra. " lede fram tua ri[]ka Bergström. 1868--70.">Suena" Lg.">Bu 151. Bo 181. MD 15, 65.
leþa
2) framlefva, tillbringa. leddo fram sina dagha i lusteliko lifwärne Ber 209. Jfr framleþ.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • lätha Bu 9.
 • lädha: -as MD 66. pres. -ir.
 • lede Bu 151.
 • leidde MD 15. refl. ledes Bu 20.
 • leddo.
 • leeddo.
 • ledo Bu 25.
 • leedo Gr 266.
 • läddo MD 65.
 • lädo Gr (Cod. D) 379.
 • leiddo MD 66.
 • leeder: leed Bir 2: 328.
 • leet RK 1: 2138.
 • leeth Su 122 ),
 • ledha ater , leda tillbaka. ledha presten ater til värlenna KL 319. " waar herra ledde ater watnen ower them" MB 1: 319. Jfr ater ledha.
 • ledha ater ok fram , leda el. föra fram och till baka. ledhis sidhan atir oc fram Bo 181.
 • leþa fram ,
 • ledha in , inleda, införa, föra, gifva anledning. dröuilse ledha in (inductivæ sunt) til godh thing andelik Bir 2: 146. Jfr inleþa.
 • ledha ut , leda ut, föra ut. leeddo the han wt Bo 197. Bil 257. " som os ledde wt af vanronna myrkir" KL 373. MD 66. Jfr ut ledha.
 • ledha ut ok in , leda ut och in. ledha them wt oc in MB 1: 420. - Jfr be-, bort-, for-, ivir-, til-, und-, up-, vägh-, ätleþa, äfvensom oledder.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
➞ See all works cited in the dictionary

Back