Leþer

Old Swedish Dictionary - leþer

Meaning of Old Swedish word "leþer" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

leþer Old Swedish word can mean:

leþer
L.
leþer
1) vedervärdig, obehaglig, motbjudande, förhatlig. ledher rökir Ivna legenden om Tungulus.">Pa 22 .hulkin som Vatnit gör let oc stygt til at drikka RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 130. " hawir them ledha (detestando eas)" ib 1: 363. " mädh liowo eller ok ledho (med godo el. ondo)" SD 4: 464 (1335, nyare afskr.). ib 5: 374 (1344, nyare afskr.). " the skulu hawa Allan arff sidhan, badhe ledhan ok liowan ib" NS 1: 288 (1403). - med dat. conungin. .. wardh hwariom manne ledher Bil 230. " hans kiännedomRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir Var thöm ledher" ib 863. thöm ath thiäna war honom leet MD (S) 236. ib 256. Bil 104, 409. Bo 124. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 180. Al 1654. Su 86. " lät sik thz opta ware leet hanum war liuft ok thz ledhast honum war liuwast" Bil 299. " ä hwem thet är lyffth eller leth" BSH 5: 123 (1506). Va 28. RK 2: 8664.
leþer
2) led, ful, stygg, vederstygglig. fik bradha banasot fula oc ledha Bil 112. leedh fradha RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 99. " eet röt silkis klädhe leet oc gamAlt" Bo 194. " swa ledhir som han Var langir" ib 30. saa hon diäfwllin rädhelika ledhan. styggan ok wanskaIvna legenden om Tungulus.">Padhan VKR VI. " teþes hanom fagher skuge ok tAlaþe tel þän leþar i blamans like" ib 208. leþe diawl ib 189. thän ledhe gramin Bo 49. - vederstygglig, skändlig. hawir hört thera ledha oc oqämelica gärninga Bo 80. j theth leidh (för leidha) iudhe glam MD 15.
leþer
3) som väcker ledsnad el. sorg, smärtsam. med dat. honum Var thän iomfruo skadhi leedh Iv 3015. Fl 1694. thz er mik leet vm idhen dödh RK 1: 2489. herra iwan Var leet. .. thz herra gafuian sagdhe swo Iv 5193. Al 350, 673, 1328. RK 2: 4726. " thz war honom leth ath henne skulde swa stor wider mödhä til komma" Va 39.
leþer
4) ledsam, tråkig. " ängin stund är längre oc ledhare, än the som man siter oRKolös" MB 1: 128.
leþer
5) förbittrad, vred. med dat. macedones aff rätte wredhe wordho Alxeandro ledhe Al 4150. ib 5644.
leþer
6) ledsen, illa till mods. rikens radh wardh tha leedh RK 2: 94. - Jfr hvemleþer.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • leedher.
  • leidher.
  • let.
  • leth.
  • leet.
  • lith MD (S) 256 (i rimsl.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back