Leþunger

Old Swedish Dictionary - leþunger

Meaning of Old Swedish word "leþunger" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

leþunger
härnadståg med dertill hörande utrustning. SR 21. for j härfärdh. .. mz wt budhnum Alla landa ledhunge Bil 374. " badhe hans syni vt budhis vt i ledhungh ib. lot han biudha en ledhung a" Al 3922. MD 330, 343, 344, 352. " til hedhna manna vmstridhilse ok ledhong" Bir 3: 311.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ledhonger )
  • leþungslami
  • ledhongs- SD 2: 408 (1305), 5: 89 (1342). ledhongx-. ledongs-. ledonx SD 1: 550 (1279).
  • ledhogx- ib 586 (1281). ledhux ib 2: 139 (1292). ledhuns. ib 408 (1304).
  • ledhunxlamme ib 218 (1296). ledingslame),
  • leþungs skin ,
  • ledhungs timber
  • ledingz- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᚦᚢᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Back