Libba

Old Swedish Dictionary - libba

Meaning of Old Swedish word "libba" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

libba
fläcka, besudla. Se E. Noreen, Meijerbergs ark. f. sv. ordforskn. 6: 33. wm wäggiana äru nakoth skadhadha äller libbadha (infecti) Mecht 80. " nar som människian libbar (foedaverit) ällir skämmer sinne owerinathurs statum mz ondom lustha" SpV 241. - förgifta. et lyblad skaatt Troj 155. - Jfr eter-, for-libbadher.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lygga.
  • -ar.
  • -adher )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᛒᛒᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back