Lidh

Old Swedish Dictionary - lidh

Meaning of Old Swedish word "lidh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lidh Old Swedish word can mean:

lidh
1) = liþer 2. hwart hennas ledh fran andhro skeldes Lg 3: 681. " for qweso stryk treakyle om kryng ledhen, swa flyr hon i annath led" LB 7: 159.
lidh
2) led, rad af i jämbredd uppstälda personer. xxiij lidh for thz baneret äre RK 2: 8604.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ledh Lg 3: 681.
  • led LB 7: 159 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back