Lidh

Old Swedish Dictionary - lidh

Meaning of Old Swedish word "lidh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lidh
öppning i gärdsgård (jämte tillhörande stängsel). item presbiter. .. emendabit episcopo ius regium et eciam prouinciale, preter byiarbygningä, id est, lidh, garþa. .. Gummerus Syn-stat 64 (1278-1317, avskr. fr. förra h. av 1400-t.). öppning i vattendrag (fiskebyggnad). om ther bordhadhe nokoth farwägh oc lydh wara i thet swndit AktKungsådr 12 (1442). - Jfr ladhu-, mosa-, vagh-, vagha-lidh.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

AktKungsådr
Aktsamling till kungsådreinstitutets historia utg. av K. G. Westman. 1920.
Gummerus Syn-stat
Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan. Utg. af J. Gummerus. 1902.
➞ See all works cited in the dictionary

Back