Lidhugher

Old Swedish Dictionary - lidhugher

Meaning of Old Swedish word "lidhugher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lidhugher Old Swedish word can mean:

lidhugher
L.
lidhugher
1) ledig, lös, fri (att röra sig). Se SDw 2: 1259. - fri, befriad (från skyldighet el. tjänST). med prep. af. hwilken (ɔ VadSTena kloSTers sysloman) wy quittan lithyghan oc lösan giffuom aff alle tiäniST som hanom bördhe oss oc crononne göra STena kloSTer utfärdade af K. KriSTofer åren 1442 och 1444. I SmåST på Fsv.">Priv o skyddsbr 182 (1442). " ath the for:da preSTabol j alandh skolo bliffua lädigh aff allom skatt ok vtskyllom" SVartb 437 (1449). - med ack. gör thik herra lidoghan oc qwitta thina suldh Saml 6: 157.
lidhugher
3) fri från käromål el. ansVar. SD NS 3: 301 (1418). - med prep. for(e) och följ. subST. ss sakdens beteckning. STb 1: 213 (1479). " then tijdh marthin jönsson. .. loth syna kera moder huSTru criSTina lyduch och löössz fore alla löszööra" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 208 (1481). thermeth loth han them a ty wegna lödoga ok lösa for alth hendhermera tiltal til euig tidh STb 2. 95 (1485). goffue matis larensson aldelis quit, ffrii, ludugh och löss fför at tet them erffua borde STb 4: 285 (1512). - med personens gen. och prep. lum och följ. subST. ss sakdens beteckning. swa at jac wart thes sama jäppä lädhugher oc löös vm then saköre oc vm brut, ther jac medh honom ändat hafde SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 1: 370 (1378, gammal avskr.). 6) tom. Kula lkyrkas rb 8 (1427).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • lidogher: -oghan Saml 6: 157.
  • lithygher: -yghan Priv o skyddsbr 182 (1442).
  • lydwgher: -wgh ATb 2: 258 (1485).
  • lyduch SJ 2: 208 (1481).
  • leddog ib 213 (1479).
  • lädhogher: -ogha SD NS 3: 301 (1481).
  • lädoger: -oga Skotteb 456 (1472, Kämn).
  • lädhugher FMU 1: 370 (1378, gammal avskr.). lädigh (n. pl.) Svartb 437 (1449).
  • lödoger: -oga STb 2: 95 (1485).
  • ludugher: -ugh STb 4: 285 (1512)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚦᚼᚢᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Priv o skyddsbr
Privilegie- och skyddsbref för Vadstena kloster utfärdade af K. Kristofer åren 1442 och 1444. I Småst på Fsv.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
➞ See all works cited in the dictionary

Back