Lif

Old Swedish Dictionary - lif

Meaning of Old Swedish word "lif" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lif Old Swedish word can mean:

lif
L.
lif
1) lif. " hawi forgyort sitt lijf" SD 5: 478 (1345, nyare afskr.). " handenna lif af hofþeno flytar" Bu 74. " gaf lif tabite" ib 100. " tok Allius. 1850--54.">Diawlin lif af hanom" ib 142. " tok lhan sik siAluar af liue" ib 172. " han tapar þässa lis dygþ" ib 153. " präAllius. 1850--54.">Dica sälare liif annars hems" ib 14. " j andro liffue (in futuro)" STröm. 1868--70.">Su 289. thiänte hanom. .. j Allom sins lifs tima STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 125. ib 280. " hiälp thino liwe (animam) oc ryym" MB 1: 194. " öffuer vara lyiff ok lemmer magen j rade" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 183. " at wij beholda liiff oc limer" Allius. 1850--54.">Di 62 (de två siSTn. STällena böra kanske föras till 3). forbiudom hardeliga widh liijff oc godz STlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.">BtRK 194 (1457, orig.). STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 182. bönderne äre ther wälwelioge til med liff och makt STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 141 (1507). " at tw äST i luffue" Allius. 1850--54.">Di 200. liifs trä (lifvets träd i paraAllius. 1850--54.">Diset) MB 1: 99. " lifsens trä bär anAllius. 1850--54.">Dis xij STrand. 1853.">Frwcter j hwar manadh" ib 2: 368. " thän som wil taghi liffsens watn til giffwins" ib 369. liffsens vathn (aqua vitæ; af vin el. vissa andra ämnen beredt deSTillat) STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1845.">PM XXVIII o. s. v. - lif, lifSTid. liffuande liffue (i lifSTiden) STockholms STads JordeBok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 215 (1452). lifuanAllius. 1850--54.">Dis lifue SD NS 2: 34 (1408). ib 236 (1409). " i beggis thera welmacht och liffuande liffuä" STockholms STads JordeBok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 318 (1464). liwer hon minu liwe länger SD 4: 389 (1334?). ib NS 1: 156 (1402), 411 (1405). STockholms STads JordeBok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 42 (1428). FH 6: 6 (1443). han war. .. STrand. 1853.">FromaSTe riddar sins liifs (på sin tid?) STenianus. Se Lg.">Bil 606. " thz förlänger mykith liffwith" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1845.">PM XLV.
lif
2) STockholms STads JordeBok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJäl. " simon sagþe tel mariam. .. þit lif som hans STröm. 1868--70.">Suärþ skAl ginum gangha (tuam ipsius animam petransibit glaAllius. 1850--54.">Dius)" Bu 73.
lif
3) kropp. " þät hälgha cors. som vikt är af vars härra liui ´Bu 140. thz (håret) hulde Alt hänna liiff" STenianus. Se Lg.">Bil 570. (lys oc madka wulo flokkom).. . aff vslo lifue ib 112. MB 1: 299. han saþe sik haua varit mäþ sinom criSTno skola cumpanom tel kiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio ok takit mz þöm þera guþ ii sit liif (cum iis communicasse) Bu 22. " Aldre var föt een (för eet) renare liiff nakar tima aff modher liiff" STrand. 1853.">Fr 1349. " then gud i hymmerike Boor take hans siäl i sin wäre fore thz kwMBer liffuit tolde häre" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2539. " til liiff oc siäll LG 44. "ib 3: 215. - kropp med särsk. afseende på dess kraft el. förmåga. i ropen höght Alle i sän som i oSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKen aff liffwith mäST (så godt i oSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKen) Al 7381.
lif
4) lif, bål; äfven midja, Buk, mAlsmältningsorgan. þännia þerra limi ok lif Bu 514. " hans STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLede STodho honom höuelika om hans liiff ok Alle hans lidhi" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2070. liff (växt) oc anlith hade hon e oc the skönaSTe hender man wille see ib 2: 83783. " slo mz käsio goþan karl ginum liuet" Bu 189. STenianus. Se Lg.">Bil 303. Al 2808. Allius. 1850--54.">Di 15. war han smAll i sit liiff ib 12. " wi pläghom ekke swa at äta äller wart liiff swa fylle läta" Al 6114. " lifwith (näml. på de djur som kAllas sinphili] war STort som las aff hö" ib 9325. " STak sik. .. gönom weka liwit" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 90. ST 357. STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1845.">PM 13. " köre spolorma aff liff" LB 5: 81. rosa. .. binder löST liff oc ofmykyth hart gör hon wekth ib 80. " gör vekt liff som är harth" ib 81.
lif
5) moderlif, qved. hauande mäþ guz son ii sino liue Bu 6. thins hälgha liifs STrand. 1853.">Fruct STenianus. Se Lg.">Bil 894. " gladAllius. 1850--54.">Dis barnit j mino lifue ib. "Bo 61. Bir 4: 175. - JSTrand. 1853.">Fr himirikis-, modhor-lif.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • liif.
 • lijf.
 • lijff.
 • lyiff RK 1: (sfgn) s. 182, 183),
 • lifs biärghan
 • -bärghan )
 • lifs daghar
 • leffs- Lg 3: 691, 718),
 • lifs far
 • lyffs faar )
 • lifs fare
 • liiffz- )
 • lifs frukt
 • liiffs- )
 • lifs födha
 • liiffs fföde )
 • lifs giäld
 • liffs giäld )
 • lifs hiälp
 • liiffs- )
 • lifs krapt
 • liiffs- )
 • lifs lat
 • liffslaath )
 • lifs livande
 • liiffs liwandis )
 • lifs mäghin
 • liiffs- )
 • lifs nöþ
 • liifs nödh )
 • lifs siukdomber ,
 • lifs tekn
 • liiffstekn Lg 3: 362, 379.
 • lijffstekn ib 368.
 • lifztekn ib 357),
 • lifs tidh
 • lifs time
 • liiffs-.
 • lifs timme: -timma Bir 2: 96),
 • lifs tharvir
 • lifz- )
 • lifs vaþe
 • -wadha Bil 615 ; KL 313 ; VKR IX ;
 • -wadhä Va 27.
 • lifzwade: -wada Lg 3: 357),
 • lifs van
 • liiffswaan ib 366),
 • lifs ände ,
 • liva daghar ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back