Lif

Old Swedish Dictionary - lif

Meaning of Old Swedish word "lif" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lif Old Swedish word can mean:

lif
L.
lif
1) liv. Se SDw 2: 1259. tha skal hon mySTa liffuet STb 1: 329 (1482). - liv, livSTid. vti hans liffuendis liiff SD NS 3: 68 (1415). " om lhan liffwer hennis liffue länger STb 1: 245 (1480). "ib 2: 575 (1491). " the äre alle än nw j leffuende liffue" ib 3: 198 (1494). STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 253 (1494). STb 4: 56 (1505), 5: 194 (1518), 278 (1520).
lif
2) STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJäl. Se SDw 2: 1259.
lif
3) kropp. SD NS 3: 195 (1416). " erich thalade til hanom, ath han schulle giffue then onde mehd liff och siel ath han ey bödh hans huSTrv swa dana forsmelek" STb 3: 13 (1492). MP 4: 196. SvB 325 (b. av 1500-t.). BSH 5: 304 (1508, H. Gadh). Hel Män 163. ware trotienSTe til huilke wij wele iders herredöme holle saa lenghe liff oc siel är til hope GPM 2: 369 (1511). - Jfr renlif.
lif
1) livSDagar, livSTid. STb 2: 469 (1490).
lif
2) levnadSDag. " a mins ytherSTa liffs dagh war mik til hiälp oc hugnat" SvB 236 (b. av 1500-t.). - Jfr liva daghar.
lif
2) livgivande föda. o huru mykin sötma hon (ɔ scrifftinna känna) flyther til thera hogha, som liffs födhona bedhas SpV 497.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • liff.
 • liiff.
 • lijff )
 • *lifs biärghning
 • lifs dagher
 • liffs-.
 • liffues- )
 • *lifs fara
 • lyffs faara )
 • *lifs fräst
 • liffs frest )
 • *lifs frästilse
 • -frestilse )
 • lifs födha (liffs-. lyffs-. -föde),
 • *lifs helsa
 • liiffs- )
 • *lifs hop ,
 • lifs livande (liffz-),
 • lifs nödh
 • liiffs- )
 • *lifs skadhi
 • liffs skade )
 • lifs tidh (lyffs-. liiffs-. -tiidh),
 • *lifs uppehälde
 • lifs van
 • liiffs won )
 • *lifs vaning
 • lyffs waaningk )
 • liva daghar
 • liiffue- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back