Lifaktogher

Old Swedish Dictionary - lifaktogher

Meaning of Old Swedish word "lifaktogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lifaktogher
lefvande, lifaktig. " i like matto giorde gudh mz mynne siäl oc liffaktoga sanda" Lg 811. " alt thet som kötligith och liff actogt är pa iordhena i watn och wädher är alt forengeligit och dödeligith" FH 1: 108 (1492, gammal afskr.).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚠᛆᚴᛏᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back