Liflös

Old Swedish Dictionary - liflös

Meaning of Old Swedish word "liflös" (or lifløs) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

liflös (lifløs)
liflös, död. " swa tok cyrus sin ända som manga hafdhe giort liifflösa" ST 340. ib 344, 347, 354, 355, 357, 373. " swa framt at han ey lifflös wardha skulle" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 219. - liflös, utan tecken till lif, utan lifsyttring. drogho han op liiflosan oc baaro han in i eth hwss, ther laagh han i twa dagha oc ena nat som een dödher wtan alla rörilse eller sinne STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 353.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so liflös may have also been written as lifløs

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • liff- ST 355 ; Lg 219.
  • liif- ST 344, 347, 357.
  • liiff- ib 340, 354, 373.
  • liiflos: -losan Lg 3: 353 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚠᛚᚯᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back