Lifna

Old Swedish Dictionary - lifna

Meaning of Old Swedish word "lifna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lifna Old Swedish word can mean:

lifna
A) intr. 1) lämnas kvar, bli kvar. ey eeth haar aff mandzsens hoffde bort glömes eller lempnar SvKyrkobr (Lucid B) 226. lempnade ey mera aff j ᵐ än fyra hwndrad Troj 260. 2) komma till lliv ligen, få nytt liv. hedhir wari thic min iomfru maira, fore at thin licame saa oc kände tya han äpte dödhin liffuadhe (för liffnadhe) SvB 223 (b. av 1500-t.). B) trans.
lifna
4) lämna, överlämna. " j vithen ikke hwem i lefnen thz" Saml 6: 175. - Jfr i gen lifna.

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lefna.
  • lempna.
  • -ar.
  • -adhe )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚠᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Back