Lifna

Old Swedish Dictionary - lifna

Meaning of Old Swedish word "lifna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lifna Old Swedish word can mean:

lifna
L.
lifna
1) lemnas, efterlemnas. " ther mykit goz lifnar ther är thräta mellan arwana" Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 235. - lemnas qvar, lemnas öfvrig. the welie ga landhet släth offuer, at ther skKLemming. 1862.">All inthet lympna BSH 5: 462 (1511). hwar the kommo i bondans huus the leffuande (på motsv. ställe i Messenii uppl. står ther leffuade; rätta läsarten är trol. ther leffnade; jfr Ihre 23: 58) hwaKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKen maat eller lius KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (KLemming. 1862.">Albr) s. 212.
lifna
2) komma till lif igen, få nytt lif. limnaþe þän döþe Bu 171. ib 101, 155, 419. Bil 434, 724. KL 86, 99, 240. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 142, 155. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 116, 3: 380. - Bildl. vil iak som ny synis som madhkir liffna oc tee min rädhelica dom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 187. " lifnar hughin i karlenom" MB 1: 252. lifnade synde ib 439.
lifna
3) blifva vid lif, tillfriskna. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 398. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 358. refl.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • liijfna: -ade Lg 3: 358.
 • leffna: leffuade (trol. för leffnade RK 1: (Albr) s. 212.
 • limna Bu 419 ;
 • -aþe ib 101, 171 ;
 • -aþo ib 155 ;
 • -adhe KL 275 ; Bir 4: 142 ; " se vidare under ater lifna. lympna" BSH 5: 462 (1511).
 • -ar ,
 • -aþe ),
 • lifnas , komma till lif, få nytt lif. at hans asko lifnas annar fenix Bir 2: 171. " af thinom kärlek. .. skulu the lifnas som dödhe äru j syndomen" ib 1: 175.
 • lifna ater , återkomma till lif. limnadhe ena stund atir äfte KL 275 . Jfr ater lifna.
 • lifna vidher , få nytt lif. vardh hon swa fäghin som hon al lifnadhe vidhir Bo 27.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚠᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back