Lifnaþer

Old Swedish Dictionary - lifnaþer

Meaning of Old Swedish word "lifnaþer" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lifnaþer Old Swedish word can mean:

lifnaþer
som . .. sumi sigia varom härra vara licastan at änlitis siþum ok limnaþe (sätt att skicka sig) Lg.">Bu 193. - sätt att lefva, lefnadsställning. räknas thrighia handa manna lifnadhär här i wärildene KS 3 (5, 3). ib (6, 4). KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 23. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 45. " the wälia sik aff hwariom liffnadhe thz som lättast är" ib 135. tha skal sighias thera wigxler oc wald eller lifnath ib 301. " tha skipto the thera lifnada ther" KLemming. 1844.">Fl (Cod. B) 2088.
lifnaþer
2) KLosterlefnad, förening af dem som lefva i samma KLoster el. efter samma KLosterregel, orden. för än KLostret är börlät, äller lifnäþrin är þiit kumin SD 5: 563 (1346). ib 565. " han (Dominicus) war a bönom. .. at hans lifnadher matte styrkias" Lg.">Bil 794. " i swarta brödhra limnadh" KL 21. ib 34. war priare j cistersiensi limuadh (ordinis cistericensis) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 38. " swa byriadhis sancti benedicti lifnadhir" ib 371. aff sancti Lgren. 1866.">Bernardi lympn (för lympnadh) Styffe, Skandinavien under unionstiden, 2 uppl., s. 200 (urk. fr. 1449). Lg.">Bil 784, 791, 795, 797, 829. KL 124, 313, 332, 354. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 350, 3: 88, 89, 90, 208, 277, 278, 294, 413, 4: 366. VKR 71, 76. Lg 3: 576. Lgren. 1866.">Ber 57, 58, 60, 246. bör thik hafwa thäs baadhe akt ok godhan vilia. at halda lifnadhen i thinom tyma. som han är halden fore thin tyma ib 248. - Jfr dygdha-, ensätu-, KLoster-, KLosters-, manna-, ren-, renlivis-, sam-, skör-, värulds-, ärmita-lifnaþer.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • limnaþer: -aþ Bu 2, 8, 418 ; -at ib 194; -aþe ib 193.
 • limnadher: -adh KL 21 ; Bir 1: 38, 3: 90; -adz KL 354 ;
 • -az Bir 1: 350 ;
 • -adzsins ib 3: 89, 208 ;
 • -adhsins ib 88 ;
 • -adhenom ib 278 ;
 • -adhom ib 4: 366.
 • limpnadher MB 1: 473 ;
 • -ath ib 414 ;
 • -adh Bir 3: 277, 294. lympn[adher] Styffe, Skandinavien under unionstiden, 2 uppl., s. 200 (1449).
 • limfnadher: -ath MB 1: 50, 496 ;
 • -adha ib 45.
 • leffnadher: -adhom Lg 3: 576.
 • -aþ Bu 28, 195, 418.
 • -adh Bil 784 ; Bir 3: 90, 277, 294.
 • -ad Bil 791, 795, 797, 829.
 • -ath MB 1: 496 ; Fr 3110.
 • -at Bu 194 ; KS 20 (50, 22).
 • -aþe Bu 8, 193.
 • -adhe MB 1: 135, 415.
 • -aþ Bu 194.
 • -ath MB 1: 50.
 • -ad Bil 797.
 • -ir : liffnadhir MB 1: (Cod. B) 532.
 • -ar: limfnadha MB 1: 45 ;
 • lifnadha Bir 2: 23, 3: 413 ;
 • lifnada Fl (Cod. B) 2088),
 • lifnadha mästare ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚠᚿᛆᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back