Lifspund

Old Swedish Dictionary - lifspund

Meaning of Old Swedish word "lifspund" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lifspund
eg. Liviskt pund; livspund. butirum ii skippund IX lipsund cum dimidio BSH 1: 64 (1365). ib 65 o. s. v. SD 5: 541 (1346), 563 (1346), 637 (1347). RK 1: 3947. SO 71. SJ 122 (1443). BtFH 1: 403 (1515). Jfr lifpund.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • liszpundh SO 71.
  • lipspund SD 5: 637 (1347); BtFH 1: 403 (1515) ; BSH 1: 64 (1365) o. s. v. lijspund SJ 122 (1443).
  • liistpund SD 5: 541 (1346)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚠᛋᛕᚢᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back