Liggia

Old Swedish Dictionary - liggia

Meaning of Old Swedish word "liggia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

liggia Old Swedish word can mean:

liggia
L.
liggia
1) ligga. " han fiol nidher a iordh ok la" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 354. hon. .. la for Altare sinna capellu EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 11. " öpte och gAl som han ii elde laghe" ib 8. " uitus la ensamen i siäng" ib 525. " blötlika liggia älla sitia" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 81 (200, 89). skyndar sik til thz herbärghe konungin ij la STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1501. huart ij annars fampne la ib 1492. " at. .. han matte skilia fa hua ther var när henne la" ib 1547. " tha han them sofuande liggia sa" ib 1520. " ligger a sotäsyängh" SD 5: 478 (1345, nyare afskr.). logh j sin barn sängh SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 555 (1512). " log pa sin barn sängh" ib. " hon laa vakin a bönom" STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 831. " tha iak hafdhe ligath ena STund ij dwAla" STephens. 1849.">Iv 424. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 359. " hafdhe. .. lighat i vatnsoot" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 349. " la maAlös j rädhelike STrupans ok Alz hAlsins böld" STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 830. " liggiandhe för dödhenom (moriturus)" BergSTröm. 1868--70.">Su 38. - liggia hos el. mädh, ligga hos, hafwa samlag med, besofva. hon lot en aff syna trälä liggia hooss sik Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Di 118. " at han skulde haffua ligat mz länzmannens dotter" SToria. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.">BtFH 1: 28 (1508).
liggia
2) trans. ligga, genom liggande bringa. lagh hon sit barn j hel ST 415.
liggia
3) ligga, ligga dräpen, hafva STupat. liggi ogijllder SD 4: 466 (1335, nyare afskr.).
liggia
4) ligga bEGrafven. ligger j bononia STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 799. ib 863. liggir scrinlagdher ok hälagher j aken ib 749.
liggia
5) lägrad, uppehålla sig. ther la maxencius mz mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLom skipher STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 564. " lagho wid kindhws" GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2654. " darius mz sinne makt thil redho la" Al 2764. " ginGO STrax thiit härin la" ib 7361. " han thAladhe til them a husit la" GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2343. " the laaGO (låGO el. gäSTade) ey til sa arm en man the fodrade jo ij [2] heSTa om j [1] span" ib 6466. " jach hawer leGOd redo och biith effter ider svriffwelse lenge" BSH 5: 501 (1512).
liggia
7) ligga, vara orörlig. om saker. liggiande grund, se under grund 3. liggianda fä, se under fä 3. - ligga gömd. liggiande, gömd. tel viþarganGO ligianda GOz EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 415. haffwer fwnnit liggiandhe haffwor oc GOdz i iordhenne EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 439.
liggia
8) ligga, vara lagd, vara placerad, befinna sig (på ett STälle). om saker. en. .. STen la a hans gulfue STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 708. " kors tekn laa vnBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Di fotum manna ib. "Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Di 283. " hwilkit breff her logh j retten fore oss" FH 5: 203 (1510). " hans skip la pa redhen" BSH 5: 14 (1504). " the löbeske skepen ther loge" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 428 (1509). - STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bildl. nu liggia lagh j spyutSTangx ända GO 5. ib 477.
liggia
9) ligga, befinna sig. thet (GOdset) ligger ganska ilda j ödo SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 391 (1508). 10) ligga, vara belägen. a þe heþ som EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bufera hete ok liggar mällan tua STaþa EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 176. " Allt þet, BergSTröm. 1868--70.">Sum i wäSTra häräþe i niuþungge liggar" SD 6: 180 (1350). " nazareth som ligher j gAllilea lande" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 45. " med. .. Allom tillaghum, fyärrän äller när lyggiandum" SD 5: 562 (1346). " en pööl ful mykit oreen mällan thera bEGgia laa" GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3974. - om väg el. dylikt: STräcka sig, leda, gå. ouer eet Bergh ther väghin la STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 25. " foor. .. then genaSTa vägh til yrland la" Fr 3100. ib 1893. " toko then wäghin til norigis laa" GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2218. ib 2221. EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 214. STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 50 (128, 54). Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Di 43, 96. " red thhen genaSTe wäg at slottit lag" ib 144. " gangin vt vppa brona som hiit ligger til STadhin" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 243. 11) ligga, vara vänd (åt), vara riktad (åt). hans ärende. .. tiit liggia (han har ärenden Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dit) GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2329. " aff androm lekum som giri liggir til" ST 486. 12) höra (till), lyda (under). med Allu þe þer til liggir SD 5: 293 (1344). ib 562 (1346), 6: 149 (1349), 180 (1350). thet GOdhz i aaby, som liggir til hafuir annar aattung iordh ib NS 1: 602 (1406). Alla the Almenninga til roSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLöso liggia oc lighat hafwa af Alder VAH 24: 326 (1377). " thz land ther til husith la" STephens. 1849.">Iv 2805. GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 814, 992, 4386. Alth thz rike som til rom laa Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Di 279. ib 20. " honom husit faa ok STadhin vnder husit laa" GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4005. " thessin. .. land som wnBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dit husit lighat hawä" BSH 1 133 (1371). Alt thz som vnder hetugadömit laa GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 542. 13) liggia til, tillhöra, tillkomma. aff Allom brut päninGOm som äpte lanz laghum lagho til konungx fatabwr STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 884. " sighiande sik ey magha aSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flösa thom for somlica synde thy at thz liggir til biscopana" EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 1932. Ber 275. " All þön maAl.. . skulu liggyä til (vara un deGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKaSTade yttrandet af) förnämpdo tolf manna" SD 5: 378 (1344, nyare afskr.). ib 478 (1345, nyare afskr.). ligge thz till xij manna nämpd EG 65. - tillkomma, vara pligt för. är thz swa at thik synis thz til thin liggia at afwita Ber 274. 14) Bero (af el. på). med prep. til el. up a. wars herra hedhir ok folSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KSins helsa liggir (pendet) mäST til os EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 192. " at iak matte faa see min kära son, som aff mik är födBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dir, oc All min thröST til liggir" ST 60. " the häEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha script vppq hulke siälinna helsa oc thröST liggir" ib 4. EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 323. 15) vara beSTämd, vara uppskatad (till ett visST jordatAl). med prep. for. hwilkit. .. GOz. .. ligger fore (är satt till) 1 maGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK land jord oc II örtugs land jord SD 5: 166 (öfvers. i hds. Fr. början af 1400-tAlet). kännomps. .. os sält hafua. .. Allan wan EGhiodeel som vi attom i hadhaSTa deeld, som kAllas ät lodhfAl af bolbynom köpt oc ligger fore hAlf fämte örtogh ib NS 1: 11 (1401). " han (gården) ligghär fore fyra sättungha" ib 59 (1401). min gardh. .. som ligger fore thry marclandh jordh ib 60 (1401). ib 171 (1402, gammAl afskr.), 466 (1405), 2: 209 (1409). Aller byn liggher for XII attinghe UGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK. Fr. år 1492 (enl. uppgift af Bibliotekarien C. G. STyffe). liggia sik, ligga. ij annars arm huar liger sik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1531. Fr 2075. GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (Albr) s. 212.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • ligia Bu 19, 205 ; GO 477 ;
 • -anda Bu 415.
 • lyggia RK 3: 3693 (i rim med byggia); -andum SD 5: 562 (1346).
 • ligga Su 331.
 • ligher Lg 45.
 • laa Bil 708, 831 ; RK 1: 542, 992, 2218, 2291, 4005, 4265 ; Di 279.
 • loo ib 283 ; BSH 5: 386 (1510).
 • lagh Bo 49 ; ST 415 ; MB 2: 235.
 • lag Di 43, 96, 144, 165.
 • laagh MP 1: 186.
 • logh FH 5: 203 (1510); FM 555 (1512). log ib. pl. lagho Bil 884 ; Fl 1518 ; RK 1: 2654, 3983, 4386.
 • laago ib 2: 6466.
 • lage Di 20.
 • la RK 2: 2343 (i rimsl.). loge FM 428 (1509). konj. laghe Bu 8 ; Bir 1: 214.
 • lighat KL 349 ; BSH 1: 133 (1371); VAH 24: 326 (1377).
 • lighath Fl 359.
 • ligat BtFH 1: 281 (1508) ; Pk 244. ligath Iv 424.
 • leghat Lg 3: 648.
 • legat FM 308 (1507).
 • legath BSH 5: 370 (1509).
 • legad Di 124.
 • legod BSH 5: 501 (1512).
 • legit Di 118 ),
 • liggia a , hänga öfver, tränga på, förestå, vara för handen. hwar al stridhinna byrdhe liggir aa (imminet) Bo 108. laa mykit örlogh aa RK 1: 1465. Jfr a ligia.
 • liggia ater , ligga qvar. skapthet laa ather PK 244. Jfr aterliggia.
 • liggia undir , ligga under, duka under, besegras. lagh här thän snödhe manz banin vndir (succubuit) Bo 49. Jfr undir liggia.
 • liggia viþer , vara bestämd. ligge samä plaghä wiþer SD 5: 480 (1345, nyare afskr.). - Jfr firi-, til-, umkring-, äptir-, liggia, äfvensom härligggiande.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚵᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
➞ See all works cited in the dictionary

Back