Likame

Old Swedish Dictionary - likame

Meaning of Old Swedish word "likame" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

likame
L 1) lekamen, kropp. thöm gifs ey licamans (Bir: likamansins) pina Nio kap ur Bir 25. SkrtUppb 45. jncarno. . lekome äller mandom thagha GU C 20 (hand 2) s. 18. min licome warder som ffulasta ass SvB 36 (b. av 1500-t.). giff mik renlekhet badhe siälinna, oc likomans ib 10 (b. av 1500-t.). - GUds likame el. hälghe likame, GUds lekamen, det i den hel. nattvarden invigda brödet, altarets sakrament. hwar som thessa epterscriffna bön lääs tha som GUdz lychama vphögis SvB 167 (senare h. av 1400-t.). - hälgha likama aptan, aftonen före Helga lekamens dag (torsdagen efter trefaldighetssöndagen). hwilkin ther wil löse en syn wen. .. aff skärssäldhz pijne tha skall han faste. .. helie likommes affthen SvKyrkobr 298. - hälgha likama altare, altare invigt åt Kristus´ lekamen. HLG 1: 108 (1410). - hälgha likama kor, jfr föreg. HLG 1: 106 (1420). - hälgha likama gilade, gille helgat åt Kristus´lekamen. HLG 1: 54 (1449), 111 (1467) o. s. v.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -an SkrtUppb 45. likome (licome) SvB 36 (b. 1v 1500-t.); -ans ib 10 (b. av 1500-t.). likomme: -es SvKyrkobr 298. lykkome HLG 2: 111 (1522). lychama SvB 167 (senare h. av 1400-t.). lekome Gu C 20 (hand 2) s. 18; -a SvB 197 (omkr. 1520)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚴᛆᛘᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
Nio kap ur Bir
Nio kapitel ur H. Birgittas uppenbarelser nedskrifna omkr. år 1385. I Småst på Fsv.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back