Likame

Old Swedish Dictionary - likame

Meaning of Old Swedish word "likame" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

likame Old Swedish word can mean:

likame
L.
likame
hulkins likame som tholde mykin wäRK ok plagho ok tho war hans siäl göMD ib 1: 109. " til likamans ok siälinna nytto ib 237. i siälinne är all likamans makt" MD 96. spöria, än adams siäl war för skapath. än hans likame MB 1: 76. mantzins likame är ärlikast likame ib 77. " medh värilzlikom diurom hawär han !URKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN?: mannen) lif ok likama" RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 3 (5, 3). " hwar man agher fridh a sino godze ok þäningum hawä, ok särlichä aa siäfsins lichamä ok liwe" SD 4: 466 (1335, nyare afskr.). ib 5: 377 (1344, nyare afskr.). iak är siutighi ara gamal synda karl. oc skörs likama Bu 135. hawa vidhr saght. .. allan likamans lusta RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 3 (5, 3). til. .. sins egins likamlystilse (för likama lystilse el. likams lystilse) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 180. - guds likame guds hälghe likame), Guds lekamen, det i den hel. nattvarden invigad brödet, altarets sakrament. swerya. .. vpa thz helga brödh gudz likame for oss tholde dödh RK 1: 2833. " ha swor sik alzstingis meen. .. a gudz likama ok a hans blodh" ib 2848. Gren. 1875.">LfK 216. for ther fram vm en prästir mz gudhz likama til en siukan man ok KLokkan ringde for gudz likama KL 3. taka gudz likama ib 9. ib 4, 5, 8, 10 o. s. v. som karit bar ther gudz likame war j ib 9. " for gudz likama kar ib. höxte altare hafwi. .. eet gudhz likama kar (unam pyxidem pro corpore)" VKR 77. " them. .. gifua the helgha sacramenta som är olning oc gudz helgha lichama" ib 18. " sua är oc vm afflösena oc gudz licamma oc annor kiRKionna hälghilsor" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 82. ib 1: 234, 2: 21. - vars härra likame, d. s. at taka vars herra licama Bil 779.
likame
2) lekamen, kropp ss död, lik. hans (kon. EriRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS) hälghe likame Bil 887. " þe bara a land hälaghan licama" Bu 166. böþ iorþa. .. moþer licama ib 14. hwar äru thera hälghra iomfrunna licamma hwilka swa Grymelica vordho dräpna Gr 292.
likame
3) kroppp i motsats till hufvudet el. benen, bål. vändes likamen tel huwþet ok fästes houþet viþ likaman Bu 130. " full vapn, baþä at likamä oc benom" SD 5: 477 (1345, nyare afskr.).
likame
4) kropp, för den sinliga uppfattningen förniMBart ting. är himilin ärlikaste likame MB 1: 77. - Jfr döds-, guds-, hälghe-, qvinno-likame.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • lichame LfK 219, 256, 276, 277 ; LB 7: 14 ;
 • -a VKR 5, 18 ; LfK 216, 246, 251 ;
 • -ä SD 4: 466 (1335, nyare afskr.) ;
 • -es LfK 216, 276. kiomi L.
 • ligome: -oma MD 172 i, 172 k. licamme Bir 2: 266, 267, 3: 19, 85; -a KL 328, 334 ; Bo 207 ; Gr 292, 293, 294 ; Bir 2: 21, 82, 267, 3: 19, 286 ;
 • -an Bo 208, 211, 212 ;
 • -anom ib 210, 212, 213.
 • lichamme: -a LB 7: 14, 16.
 • lekame: -a Su 28 ; -.as ib 94.
 • lecame: -ans Bir 5: 104),
 • likama lös ,
 • likama qval ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚴᛆᛘᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
➞ See all works cited in the dictionary

Back