Likamen

Old Swedish Dictionary - likamen

Meaning of Old Swedish word "likamen" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

likamen
= likame 1. hon (själen) war likamensins frv RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 23. vptakin til guddomin mz siäl ok likamen ib. ib 109, 110. saa tak hans likamen slaghan ok flängdan ib 29 (jfr 403). j mancz lekamen LB 2: 38. " at diäfwllin far vald af mik owir godha manna likamana" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 13 (jfr 403). gudz lekamen. .. till siig finge RK 3: (Till. om Chr. II, red. A) 6248. för höghe altaret, som gudz wärdogaste lekamen pastunder BtRK 187 (1455).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚴᛆᛘᚽᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back