Likamen

Old Swedish Dictionary - likamen

Meaning of Old Swedish word "likamen" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

likamen
= likame 1. sua som twe licam (Bir: likamana) badhe saman fögdhe, huat en licamen taker thz takär ok annar licamen. .. Nio kap ur Bir 27. " nar hector war död, oc hans döda lecaman war jn kommen j troyana stad" Troj 185.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚴᛆᛘᚽᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Nio kap ur Bir
Nio kapitel ur H. Birgittas uppenbarelser nedskrifna omkr. år 1385. I Småst på Fsv.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back