Likavägha

Old Swedish Dictionary - likavägha

Meaning of Old Swedish word "likavägha" (or likavægha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

likavägha (likavægha)
balansera, jämföra. " än thu ey gither thätta (ɔ att andra syndare stundom vända sig till Gud) thänkt mädh fullo hiärta tha räkna thik aff thy samo aldra höghfärdoghasta thy at qwämeligha kanth thu thässe thinne högfärdh ey likawäghä äller andra manna wranga atwndilsom" SkrtUppb 25.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so likavägha may have also been written as likavægha

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -wäghä )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚴᛆᚠᛅᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back