Likervis

Old Swedish Dictionary - likervis

Meaning of Old Swedish word "likervis" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

likervis Old Swedish word can mean:

likervis
1) på lika sätt, på samma sättl likaså. likervis SOm, på samma sätt SOm, likSOm, såSOm. lichrwiis gik tha om thz fäSTe SOm förra om thz andra näSTe STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1300. " thenna bokena wil iak samana hämpta af manga handa bokum, likarwiis SOm bitith draghir honaghit af manga handa blomum" ST 5. ib 6. SO 150. " likerwis SOm han giorde ebron oc lebna oc theris kring om (för konungom) swa haffwir han oc giort konungenom aff dabir" MB 2: 31. ib 118. the wndfaa alla the gudhelika madher SOm giffuas mz the werdogaSTa sacramento, likerwis SOm preSTin SOm thz likamlika anamar Su 302. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 62, 382, 621. SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 37. withe theras beSTe liggerwiSTh SOm myth egeth STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 279 (1501). - likSOm om. skiffter jach gerna mz honom thz bäSTa hwat jach haffuer. .. likerviiss SOm han min fadher ware STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5436. " sleth han the bandhen snarliga likerwis SOm nagher swndherslite en noppotradh" MB 2: 120. SD NS 1: 23 (1401, gammal afskr.) o. s. v. STycken på Forn Svenska.">PK 226. SO 85, 107. Su 305. " sva likervis SOm, d. s. gäldhe halffh skoth swa lkauiSTh SOm han drykkith haffuer" STadga för ett S:t Görans Gille. I SmåSTycken på Forn Svenska.">SGG 129. - likervis sva SOm, på samma sätt SOm. Gers STrand. 1853.">FreST 60. " thz hon mik i sith hiärta STadhfäSTer likerwis swa SOm (lika faST SOm) SOlen i hymelsens firmamente sither oc STadhfäST är" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 627.
likervis
2) likSOm, såSOm. " han ma thet nywta, sälia eller byta likerwiis sith eghit" SD NS 1: 391 (1404). ib 430 (1405) o. s. v. sade samma tiidande. .. likerwiss her erich scriffware mik bekenna gaff STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 370 (1509).
likervis
3) likSOm om. likerwiis iak thet sielfuer giordhe SD NS 1: 99 (1402). ib 420 (1405) o. s. v., 2: 12 (1408). lika wiss jac sielfuer när STadder ware STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 179 (1381). ib 5: 318 (1508), 545 (1515). FM 205 (1504).

Part of speech: ab, kn

Additional information: adv. och konj.

Grammatical aspect: adv. konj.

Alternative forms or notes:
 • likerwis BSH 5: 318 (1508) ,
 • likerwiis SD NS 1: 391 (1404).
 • likerviiss RK 2: 5436.
 • likerwiiss FM 205 (1504).
 • likirwiis SD NS 1: 51 (1401 ).
 • licherwiis.
 • lyckheruis SO 107.
 • lycherwys ib 150.
 • likar wiis SD NS 1: 372 (1404).
 • likarwiis ib 480 (1405); ST 5.
 • lukarwiis 336 (1404).
 • likawis MB 2: 118.
 • lika wiss BSH 1: 179 (1381).
 • lika wiis SD NS 1: 23 (1401, gammal afskr.).
 • likawiis ib 527 (1406).
 • lika wiiss HSH 16: 6 (1369).
 • likowiis ib 3.
 • likerwist Lg 3: 621 ; BSH 5: 545 (1515).
 • likerwisth PM 37.
 • liggerwisth BSH 4: 279 (1501).
 • lika wisth Gerst Frest 60.
 • likauisth SGG 129 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚴᚽᚱᚠᛁᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back