Likervis

Old Swedish Dictionary - likervis

Meaning of Old Swedish word "likervis" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

likervis
1) på lika sätt, på samma sätt, likaså. ämbitzmän skulu lhanom hörroghe wara oc hans radh standa i allom sakum som oss tilhöra likowis HSH 16: 3 (1369). - likerwis som, på samma sätt som, liksom, såsom. wi wiliom biscopana oc klärkana ther til hiälpa, at thetta scal schee liker wiis som oss siälwom aff them, som thet giort hawa Rydberg Tr 2: 659 (1396). ATb 1: 268 (1467). - liksom om. saa matthe han wara myn som likuist (fellöst för likeruist) som han hafde legat wid mit hiärta Prosadikter (Sju vis m C) 225.

Part of speech: ab, kn

Additional information: adv. och konj.

Grammatical aspect: adv. konj.

Alternative forms or notes:
  • -wiis Rydberg Tr 2: 659 (1396)
  • likowiis HSH 16: 3 (1369). likuist (fellöst för likeruist enl. Th. Hjelmqvist, Stud. i Nord. Fil. IV 3: 27) Prosadikter (Sju vise m C) 225. Se Sdw 2: 1260),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚴᚽᚱᚠᛁᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
➞ See all works cited in the dictionary

Back