Likes

Old Swedish Dictionary - likes

Meaning of Old Swedish word "likes" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

likes
oafbrutet, allt jämt, fortfarande. " likss wäl thaa i swerige staar " RK 3: 670. bleff liiks gooth tiil een tiidh ib 672. " stodh i swerige likes tiil motta" ib 3383.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • liiks.
  • likss )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚴᚽᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back