Likn

Old Swedish Dictionary - likn

Meaning of Old Swedish word "likn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

likn Old Swedish word can mean:

likn
? (Al 2161, hvarest dock ordet äfven kan fattas ss n. pl.) och n. (Al 119; se äfven mAlata likn)
likn
1) skepelse, skepnad, skapnad, form, utseende. han stodh i antigoni likn Al 7953. " ij miin likn skAl thu klädhas ib 2161. thz (belätet) war äpter keysar teres giort ij hans likn" ib 2378. Jfr manna-, munka.-likn.
likn
2) bild, afbildning. the skrifwo et likn äpter Alexand Al 1191. ib 1188.
likn
3) liknilse, jämförelse? wiliom wi eet exemplum til likn lägnia (Cod. A til likne sighia 352) MB 1: (Cod. B) 560.
likn
4) likhet, sätt som liknar? thu Alexander mz röfwara likna (i likhet med röfvare, på röfvares vis) äpter land ok städher mon thu fikna Al 4277 (likna här möjl. dock att hänföra till likna, v. 1)
likn
5) liknilse, det som liknar el. synes vara (något), märke, tecken, spår. Jfr mAlata likn. - Jfr likne.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • likna Al 4277 (i rimsl.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚴᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back