Likna

Old Swedish Dictionary - likna

Meaning of Old Swedish word "likna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

likna Old Swedish word can mean:

likna
3) efterlikna, avbilda, bilda (efter), dana till llikhet (med). swa haffwir tw mik liknath äptir thenna thinne liknilse SkrtUppb 167. ffiGUro. .. tänkia ok lykna GU C 20 s. 270. " diffiGUrare mangaledis likna" ib s. 271. defiGUrare. .. fulkompneliga likna ib s. 271. 4) likna, förlikna, jämföra. comparre köpa ok lykna GU C 20 s. 411. - med ack. och prep. vidh. ey liiknade forscreffne abbet war nathug herre konung widh kesar nero Sd NS 3: 275 (1417). - refl. liknas,
likna
2) anses lik, sägas vara lik, förliknas, jämföras. med dat. alla the pinor som i världinne äru, kunno egh the rädhelike syninne liknas Hel Män 186. med ack. at the magho tik liknas SpV 587. - Jfr til-, um-, vidher-likna.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • liikna: -ade SD NS 3: 275 (1417)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚴᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back