Likna

Old Swedish Dictionary - likna

Meaning of Old Swedish word "likna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

likna Old Swedish word can mean:

likna
1) likna, var lik; anses lik, komma i jämförelse med. med dat. " til skönhet jac idher ey likna maa" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6923.
likna
2) göra lik. med dat. nakraledhis gudhi liknadhe (deiformes. .. effecti) KLemming. 1860.">Gren. 1866.">BergKLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Su 112. " hulkin vpnya skal wan ödmiuka licama liknadhan (configurtatum) sinom KLarhetz likama" KLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 25 ; " jfr 3. - med prep. vidh. liknaDis henne widh then hälogha herran sancte iouse" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 305.
likna
3) efterlikna, afBilda, Bilda (efter), dana till likhet (med). thu skalt oc ära thin hymilska fadhir j hans liknilsom, thz är j belätum som liknat äro äptir honom KLemming. 1871--73.">ST 294. ib 295. " j guddomenom är änkte kötlikit älla kötlica liknat (effgiatum)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 320.
likna
4) likna, förlikna, jämföra. med ack. och dat. liknadhe os häKLemming. 1871--73.">STom ok mulom KLemming. 1860.">Gr 274. hwem skal iak likna them (cui eos similabo) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 156. ib 173, 391. ey thy at thu äKLemming. 1871--73.">ST bätre än the älla them liknade (eis coKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MParand) ib 247. " aff them KLemming. 1871--73.">STadhenom iericho hwilkin jak liknade KLemming. 1871--73.">STahenom tässins cloKLemming. 1871--73.">STer" ib 4: 81 " nar hans menlösa. .. liknath gudhelike menlöso synis änkte wara" KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 189. - med prep. vidh el. prp. mot liknar han them widher KLemming. 1871--73.">STiärnor KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 182. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 175. Be 123. liknadh widh liwsit, fins hon KLemming. 1871--73.">STörre oc fromaren KLemming. 1860.">Gren. 1866.">BergKLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Su 12. " thz är ey meer liknande widh sannindena än en minzKLemming. 1871--73.">STe drwpi moth alt haffwel ällar eth sädhes korn moth helan drossan ällar laaren" KLosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 125. 59 läKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPa, rätta (efter). med ack. och dat. liknadhe hon allaledhis sin wilia gwdhlikom wilia KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 268.
likna
1) afBilda sig, framKLemming. 1871--73.">STälla sig. jak liknahde mik for moysi j tekne (similavi me prius Moysi in figura) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 157. ib 162.
likna
2) göra sig lik, taga till föredöme. med dat. likna thik iheKLemming. 1860.">Gren. 1866.">BergKLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Su chriKLemming. 1871--73.">STo warum herra KLemming. 1871--73.">ST 1. thän som. .. likna oc andwardha sik mik ok föKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe mik KLemming. 1860.">Gren. 1866.">BergKLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Su 402.
likna
3) göra sig lik, likKLemming. 1871--73.">STälla sig (med), läKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPa sig (efter), rätta sig (efter). med dat. likna (conformare) sik enfalloghom mannom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 184. ib 1: 106. huru forma siälin likna sik gudz vilia ib 3: 185. han liknir sik allom j KLädhom oc gerningom ib 23: 117. " han likna sik värlz manna sidhum ib. liknande sik. .. minom wäghom" KLemming. 1860.">Gren. 1866.">BergKLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Su 457. huru hon skulde sik andelika likna (efterlikna) criKLemming. 1871--73.">STi pinom ib 382. ib 400. refl.
likna
1) göra sig lik, göras lik, varda lik. med dat. wi. .. liknoms ther mz hwndwm KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 30. " thz är owärth at jak liknas minom mäKLemming. 1871--73.">STara" Bil 107. " bör oss swa lifua at wij lik. nins them treem konungom KLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 49. huru iak skal liknas thik i thinom pinom" KLemming. 1860.">Gren. 1866.">BergKLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Su 402. ib 416. KL 250. " thenne liiknadhis abrams lydhno (blef lik Abraham i lydnad)" ib 253. - likna. med dat. han liknas änglenom mz siälinna KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 78. - med prep. vidh. jdhur glädhi liknas widh (skrt glas) Bil 459. ib 612, 613. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 78. KS 3 (5, 3). MD (S) 242. - recipr. likna hvarandra. i eno liknas olike simon ok sandar guz son bu 102.
likna
2) med prep. vidh. " höghfärdoghe liknas vidh fiädhol" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 206. liknas tholke tara väl vidh haghil ib 160. " ib 1: 51. - med prep. mädh. gudz ordh.. .. som liknas mz tränna löfwom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 317. " mz snaronne limnas (betecknas) sorghin (laqueus significat delorem) som siälin skal haua äptir dödhin" ib 2: 255.
likna
3) komma öfver ens, KLemming. 1871--73.">STämma öfver ens, förlikas? huru saman dragha sik älla liknas iomfrulikin licamme ok swina KLädhe KL 334.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • liikna.
  • likna sik ,
  • liknas ,
  • likna til saman ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚴᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back