Liknilse

Old Swedish Dictionary - liknilse

Meaning of Old Swedish word "liknilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

liknilse Old Swedish word can mean:

liknilse
L.
liknilse
1) likhet, överenstämmelse (med ngt). Mecht 256. GU C 20 (hand 2) s. 22, 32. o j män älskin edhra qwinnor. .. ekke j girnilsenna pino, j liknilsom mz hedhningomen (sicut et gentes), hwilken enkte witha aff GUdhi SpV 329. " liknilsen haffwer han (ɔ GUd) wnth os. .. jäMPlikhetena haffwer han wndhantakit" ib 491. SkrtUppb 63. 2) utseende, gestalt, skepnad, hamn. kom jomffru maria til them (ɔ fångarna), oc lösthe them aff theras ffängilsom. oc satthe j theras stadh oc liknilse twa diäffla JMPs 577. 3) efterlikning, bild, avbild. eehn helsosamb konungh är ett leffuandes GUdz lieknilsse PMskr 670 (avskr.). 4) liknilse, sinnebild, tecken. SpV 37. " mädhan thu litit for satthe oleona wara hälgha meningenna liknilse (typum), wndhirstar jak ey hwi thu säthir hänne här lärlekxsins liknilse" ib 265. ib 437. 5) liknilse, bildligt tal. parabel. thy teknar bokinna naMPn thänna äranda fulkoMPlikhet, som här äpthir fölghia, at j enu liknilse kön (quodam genere similitudinis), skullin the minna, huru the skulu finna the thing, som osynlikin äru SpV 5. ib 28. jhesus christus som tässen ordhin siälff talade ok likni(l)sset giorde MP 4: 95. 6) exeMPel. som i liknilse at sighia SkrtUppb 253. 7) like, det som är likt. tappadho the borth wäghin swa at the kunno finna liknilse hwarte til folk ällir fää Hel Män 205.
liknilse
8) likhet, jämförelse. " manas hon at atwakta j liknilsom, widh thz som är äwinnelikit (respectu eternorum) äru thänna wärdzligha thingin ey mykit räknandhis" SpV 3. lib 9, 399. j liknilsom widher qwinnorna ondzsko, tha är all ondzska swa som lenghin ib 418. til thz som är oändelikit, är öghnablikit lithin ällir enghin liknilse (coMParatio) ib 579. ib 587. at twsandafalt onth ve, swidha ok wärk. .. är enkte j liknilsom at see tik sin skapara, ok j tik liffwa äwärdhelika ib 588. j liknilse til thänna GUddomlica mariam räknar jak mik enkte wara wtan eth ffagert creatur JMPs 32. - Jfr duv-, for-, köPManna-, o-, orma-, paddo-, prästa-, sparf-, spok-, vidher-, äpitrörna-liknilse.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lyknilse.
  • liknilse FMU 3: 56 (1433?)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚴᚿᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back