Liknilse

Old Swedish Dictionary - liknilse

Meaning of Old Swedish word "liknilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

liknilse Old Swedish word can mean:

liknilse
L.
liknilse
1) likhet, öfverenSTämmelse. i olikom thingom skal man leta liknilse oc i likom thingom skilnath MB 1: 397. sighir sanctus paulus han var freSTadhan i allo for liknilsens skuld (pro similiudine) vtan synd Bo 49. " i liknilse widh (med) människom" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 617. - likhet, utseende. kors. samansat til liknilse swa som vars herra kors Gr 298. " thin athäwe hafwin ey lösa lata lignilse" Gren. 1866.">Ber 30. fiöl somlikt (ɔ: haghgel) som hafdhe enna iomfru liknilse STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 70. " en ny STiärna. .. hwilkin som haffdhe liknilse äptir eno wäno swän barne" ib 67.
liknilse
2) utseende, geSTalt, skepnad, hamn. takande vppa sik thrälsins ham oc liknilse Bo 32. " kom var herra iheSus til thöm i pilaGrims liknilse" ib 231. " alder gudhoMBrin, widare en wäruldin. .. thes nu daghlika litin vndi bröz liknilse" STenianus. Se Lg.">Bil 537. Gr 303, 325. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 220. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 436. huru bliuir liknilsit älla skuggin atir STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 218.
liknilse
3) efterlikning, STenianus. Se Lg.">Bild, afSTenianus. Se Lg.">Bild. äpte thy liknilse war waar swa som gudz födzla war vndirsam j sik, swa var hon i mangom vndirlikom teknom oc liknilsom vidharla vppinbarat j wärldhinne STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 66.
liknilse
5) liknelse, STenianus. Se Lg.">Bildligt tal, parabel. som prophetin sigir mz enna handa liknilsom Bo 124. " sagdhe them liknilsin (paraBolam) af vingardha örkiaromen" ib 148. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 13, 61, 205. ST 488.
liknilse
6) exempel. " ther wil iak säghia thik een liknilse aff" ST 31.
liknilse
7) like, det som är likt. fwnno the. .. en skönan dyrleka loktandes qwiST, ällar Gröna Gren, huilkens liknilse finnas ekke när os STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 172.
liknilse
8) likhet, jämförelse. hawir ängin liknilse (comparationem) vidh (kan icke jämföras md) nakor wärldinna söt thing älla luSTilse STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 11. " ängin liknilse är thessa andelika luSTans glädhi til hans (nulla eST compratio iSTius delecationis spirtualis ad eam i) ib 97. thesse wärldin är swa som fult hirda skiul älla swina STia j til syn ok liknilse widh thz palacium älla Borgh j hulko gudh byggir" ib 400. " al fäghrind aff clementis älla nakre andre klarhet oc fäghrind är Suasom skugge i hans liknilsom (ad comprationem ejus; i jämföresle med honom)" ib 3: 3. " thz är änkte vidh thera liknilse" Su 438. " prydda vtan liknelse (incomparaSTenianus. Se Lg.">Biliter) mz allom nadhom" ib 387. " vtan liknelse fulkomlikare" ib 392. - Jfr afgudha-, fughla-, o-, qvinno-, svina-, vidher-, ängla-, äptir-liknilse.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • liiknilse.
  • lignilse Ber 30. liknelse),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚴᚿᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back