Likoväl

Old Swedish Dictionary - likoväl

Meaning of Old Swedish word "likoväl" (or likovæl) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

likoväl (likovæl)
likaväl, icke dess mindre, det oaktat, dock. Troj 2. - tho likoväl, d. s. - tho likoväl thät, ehuru, fastän. togh likauel thät jec ey haffde varit plikotgh til at fara vthrikis Arfstv 24 (1461). Jfr al-, alt-likoväl.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so likoväl may have also been written as likovæl

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • likauel Arfstv 24 (1461)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚴᚮᚠᛅᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back