Likstola

Old Swedish Dictionary - likstola

Meaning of Old Swedish word "likstola" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

likstola
likSTol. " jtem fore liikSTool ij karpa sädh" Svartb 69 (1345?) bodhe tyone, tyondefisk, jordskat,. .. lykSTaal, inledningh ok alle andre andelige vpbyrder ok wtgifft ib 352 (1477). " alle liikSTolar skulo blifua STandandes" STb 2: 110 (1485). Beckman STud 54 (slutet av 1400-t.). thet är myn likSTola i skaa Uppl Fornmt 46: 187 (omkr. 1519) ib 188 (d:o), 189 (1517).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚴᛋᛏᚮᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Beckman Stud
N. Beckman, Studier i outgivna fornsvenska handskrifter. 1917. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Uppl Fornmt
Upplands Fornminnesförenings tidskrift.
➞ See all works cited in the dictionary

Back