Limber

Old Swedish Dictionary - limber

Meaning of Old Swedish word "limber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

limber
lem, kroppsdel. "en är ok liMBer af mansens limmom, then rådher ok styrer allom manzens limmom ok hans likama, thz är hiertat" Parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 7 (16, 8). " all sancti Pauli ben ok limi funno cristne män vtan hans howþ" Lg.">Bu 129. " haMBlaþe sik niþro lima" ib 172. " haMBlaþe sik först nipärsto limi" ib. " skilde lim wid lim" Di 294. skulfwo alle limmene RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 33. " öua limi ok likama" Parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 81 (200, 88). " at wij beholda liiff oc limer" Di 62. lughin swedh ey at eno hans lidhi ok limi (vtan til utan iämwäl) al inäluin Lg.">Bil 473 (jfr Lg 1014). ib 52. Pa 22. MP 1: 5. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 28, 32, 43, 3: 93. RK 1: (sfgn) s. 183. MB 2: 247, 281. Lgren. 1875.">LfK 31, 99, 228. Di 128. PM XLV. LB 3: 167. " j hänna naturlica hemelcia lim" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 29. blygdhos. .. sinna natwrlika lima MB 1: 160. - Lg.">Bildl. sculu the inbyrdhis alle wara lim j aat eno hofdhe VKR 20. hans (Kristi) lymer är hwar en cristen människa Lgren. 1875.">LfK 99. " winna Diäfwls lim gryman grefua" Lg.">Bil 543. the Diäffwlslighe lymmana MB 2: 132. - Jfr barna-, frö-, hörro-, iLgärninga-, manz-, sam-liMBer.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • lymber MB 2: 247 ; LfK 99.
 • lymer ib.
 • lymmor PM XIV.
 • lym LB 7: 320.
 • lim.
 • leem LfK 238.
 • limi Bir 1: 43, 3: 29.
 • limj VKR 20.
 • lime MB 1: 264.
 • limme LB 3: 123.
 • lymme LfK 99 ; LB 3: 46, 47.
 • limmene Bir 1: 33.
 • lymmana MB 2: 132.
 • limi Bu 129, 172 ; Pa 22 ; LB 3: 167 ; KS 81 (200, 88).
 • lime MB 1: 264.
 • limmi Bir 1: 28.
 • limer Di 62.
 • lemmer RK 1: (sfgn) s. 183.
 • lymmer LfK 31 ; LB 7: 264.
 • lima Bu 172 ; MP 1: 5.
 • lyma MB 2: 281, 300 ; LfK 228.
 • lemar Di 128.
 • limina Bir 1: 43.
 • limmana ib 32.
 • limum Bil 52 ; MB 1: 477.
 • limom ib 33 ; Bir 3: 29 ; LB 3: 167.
 • limmom KS 7 (16, 8) ; Bir 1: 32.
 • lima MB 1: 160.
 • limma Bir 1: 28),
 • lima lagh ,
 • lima lösn ,
 • lima löster ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back