Lime

Old Swedish Dictionary - lime

Meaning of Old Swedish word "lime" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lime
ris, spö (ss straff- el. tuktredskap. bödh hudhstryka mz limum ok bäria mz stanGOm" Lg.">Bil 472. " hafdhe slaghit them mz lima" ib 879. " iak wil honum näpsa mz liima ok riis" KLemming. 1862.">Al 1353. " lime gör GOth barn" GO 16. " man gör opta lima til sin eghin baak" ib 885. MB 1: 15. KL 14. MP 1: 52. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 103, 123, 3: 135. Fr 2079, 2081. VKR VI. Lgren. 1866.">Ber 78. Su 442, 443. Lg 547. - slag med ris. wm fastona. .. skulu systrana taka disciplinas, j tholika matto som wärldz folk plägha tak lima KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 38. - Lg.">Bildl. ris, tuktan, straff. är limin hänne vidhirthoftelikin KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 36. " skKLemming. 1862.">Al nectabus mz enom lima ater koma" KLemming. 1862.">Al 128 .JFr iärnlime.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lime. limme: limmom Lg 547. " lyme L.),
  • lima näpst ,
  • lima plikt ,
  • limaslagh ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᛘᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back