Linin

Old Swedish Dictionary - linin

Meaning of Old Swedish word "linin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

linin
linne-, av linne. hostiam. .. offwerhulda mz hwito linno kläde Mecht 129. " liinith som först war aff linne natwr vtan faghran lit SvKyrikobr 60. chelidonius är en sten. .. then som hwither är bäris j lenneth renth klädy" PMSkr 464. - n. linne. (gårdsfogden) lathe göra wammal oc linnet thil löna legofolchit Arnell Brask Biᴵ 28.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • linno Mecht 129. Se Sdw 2: 1260),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚿᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back