Linin

Old Swedish Dictionary - linin

Meaning of Old Swedish word "linin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

linin
linne-, af linne. STryca þin sar mäþ linno STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäþe STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 414. " tok war herre aff malaranom hans linna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe oc lagdhe vidh sit änlite oc inthrykte j linna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhit sins änlitis skapnadh" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 232. hon hafdhe mz sik tw renaSTo linin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe ok tw vllin hulkin hon tok tha fram viliande swepa j thom barnit som födhas skulle ok annor tw litin limin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe at swepa ok binda owir barnsins hofwodh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 380. " slita. .. vllen STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe oc ey linnen" VKR 43. " hafdhe hon aldre linin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe vidh sin likamaib XIV. läta swepan ij linnom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 210. " mang limin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 303. " binda eth linit clädhe for sin öghon" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 549. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 49. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 174, 224. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 33, 281, 286, 287, 2: 132, 3: 142, 274, 281. ST 235. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 378, 391. MB 2: 374, 385. LB 2: 46. STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 9. föra idhir j linna särkia ST 105. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Grep the linno särkiana" ib. " j hänna linna dok" ib 360. " lägge thz in j en linnan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLwt" LB 1: 97. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 151. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 321. STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 7. - n. linne bissus är enskona linneth MB 1: (Cod. B) 487. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädde jhwit oc rent lynnet (lyssino) ib 2: 363. " sik hölia mz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLenaSTa linno (lyssino) hwito oc skinande ib. - thät. linna, det linna, linnet. thz lynna (byssinum) äru häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lge manna rätwishether" MB 2: 363. - Jfr linne.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • linnen PM 7. nom., ack. n. linit Bir 1: 33, 2: 132; Lg 549.
 • linnit KL 151, 391 ; Bir 1: 281, 286.
 • linnith MB 2: 385 ; PM 9.
 • linneth MB 1: (Cod. B) 487. lynnet ib 2: 363.
 • lindhit LB 2: 46.
 • linan ib 1: 97,
 • linnom Bir 2: 21.
 • linno Bu 414 ; Bo 174 ; Bir 3: 142, 274 ; MB 2: 363. pl. ack. m. linna ST 105.
 • linnin Bir 1: 287, 3: 280 ; Gr 303.
 • linnen VKR 43.
 • linnom Bo 210 ; Bir 3: 281 ; MP 1: 49 ; ST 235.
 • linna Bil 232 ; Bir 1: 287 ; KL 378 ; MB 2: 374.
 • lynna ib 363.
 • linna ST 360.
 • linna Bir 1: 321.
 • linna Bir 3: 281),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚿᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back