Linklädhe

Old Swedish Dictionary - linklädhe

Meaning of Old Swedish word "linklädhe" (or linklædhe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

linklädhe Old Swedish word can mean:

linklädhe (linklædhe)
1) linnetyg, linne. " sängh offwer hold mz hwitasta linklädhom" Mecht 117. hon (ɔ mjölkdejan) ägher holla renth handclede, duchar oc annat lincläde Arnell Brask Biᴵ 37.
linklädhe (linklædhe)
2) linneklädnad, linneskjorta. bödhsanctus dominicus synom sacriste, ath anturarda honu sin wärlz klädhe j gen, badhe linklädhir oc annor MP 5: 28. Arnell Brask Biᴵ 26. cameraswen bör oprreda sins herra säng oc halla hans cläder reen bade gangeklädher oc linclädher ib 30. (?) sweptom wi han i linklane (linteo) oc lagdhom i ordhena Hel Män 156.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so linklädhe may have also been written as linklædhe

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚿᚴᛚᛅᚦᚼᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back