Liomber

Old Swedish Dictionary - liomber

Meaning of Old Swedish word "liomber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

liomber
ljum. " ycke het vthan lywmt" LB 7: 27. ib 29, 202. twa sik. .. ik henna sudh ta thz liömth är ib 5: 81. " ib 9: 110. af flitande watn ära ta liom" ib 3: 23. " drikkir thz lyomt" ib 100. " mz lyomum wälling" ib 77. " lyomt wiin ib. "ib 126. " mz henne lagh lymum" ib 80. ib 123. " göre thz liwnth" ib 189. " mz lyome komo myolk" ib 4: 339. med lywm honig ib 7: 295. - bildl. äru. .. hiärtan liom (tepida) Bir 4: 63. - n. adv. ljumt. taa är ey got oc (för at) bada heth wtan liomt LB 3: 14. takin. .. siex skedhir ällir syu lyomt ib 114.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • lyomber.
 • lywmber.
 • liomt.
 • lyomt.
 • lyompth LB 9: 110.
 • lywmt.
 • liomth.
 • liwnth LB 3: 189.
 • lyomum LB 3: 77, 80.
 • lyome ib 3: 123, 4: 339.
 • lywmma ib 7: 202),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚮᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back