Lippa

Old Swedish Dictionary - lippa

Meaning of Old Swedish word "lippa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lippa
= läpe. Se Hj. Lindroth, Festskr. t. K. F. Söderwall 138 f., A. Bengtson, Nils Raqvaldi 145, 234. nadhen är gwtin i thina lippa JMÖ 180. han wndrade oc a hennes rosena mwn oc hennes lyppor Troj 62. Jfr magha lippa.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lyppa )
  • lippe (pl. -ar: -a JMÖ 180 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᛕᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back