Lisa

Old Swedish Dictionary - lisa

Meaning of Old Swedish word "lisa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lisa
gifva hvila el ro (åt), skona, spara. med dat. sinom häst wille han litith lisa Al 2158. " at han. .. i engho stadde mik at liisa minom kroppe" Su 38. " swa hafdhe thu badhe lisat thik siälfwom af swa storom värk ok os af swa mykle warkunnan" ib 398. " gifva lättnad el. lindring (åt). med dat.? j them stykkiom som the ey mogha them wtj liisa ellir dispensera" VKR 44. " b 17. - med prep. mädh. medh them som thafuas liisa oc dispensera" VKR 44. ib 7, 8, 45. - Als. hafua formännene enga makt at liisa ellir dispensera j them (i de punkterna) VKR 45. vär sant tholomodh j frestilsom oc linar ok lisar j dröuilsom Bir 2: 233. - gifva (lindring el. eftergift). for Al then sisning, edert herradöme haffuer os fatega män giorth oc lisat BSH 5: 438 (15111). - lisa, lindra. med dat. thinom werk. .. liisa MD 68. thet lysadhe hennes sorgh FM 491 (1510).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • liisa.
  • lysa.
  • -at )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back