Lisa

Old Swedish Dictionary - lisa

Meaning of Old Swedish word "lisa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lisa
skona, spara. - giva lättnad el. lindring (åt). med dat.? for thet wtbodet i haden i fiord tha lisade han ider Priv f Sv st 133 (1456). " tha haffwom wi. .. lisath them och belateth therrass aarligha skat wppa lx mark swenska" SvSkr (SS) I (1464).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -adhe.
  • -at )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Priv f Sv st
Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer. Första delen (1251--1523) utg. av N. Herlitz. 1927.
SvSkr
Svenska Skriftprof ... i boktryck återgifna af E. Hildebrand, A. Börtzell och H. Wieselgren. H. 1. 1894.
➞ See all works cited in the dictionary

Back