Lise

Old Swedish Dictionary - lise

Meaning of Old Swedish word "lise" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lise
lvila, ro. , STb 5: 304 (1513, STenianus. Se Lg.">Bil). - bekvämlighet, vederkvickelse. hwilken baSTue huSTrw marigt beholle schal sigh til roligheeth ok lysa j sin lyffs tijdh STb 4: 144 (1507). - lindring, lättnad, hjälp. med prep. um. atj motten wardha niwtande then STagda, nadher oc liisa om ider skat oc andra aarliga wtskylder Svartb 399 (1441). - med prep. af. giff. .. allom them, oss böre före bidia, frelsa och lijsa aff skerseldz pino KyrkohiST Årsskr 1922 s. 325 (1498). - hjälpmedel. remedium ii lyse ok läkedomer STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 522.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • liise.
  • lyse )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Kyrkohist Årsskr
Kyrkohistorisk Årsskrift. 1900 ff.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back