Lise

Old Swedish Dictionary - lise

Meaning of Old Swedish word "lise" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lise
hvila, ro. faa the (menniskorna) ey stundom lisa: tha vardha (the) thagher vlostugha ok thunga j gudz thiänist Lg.">Bil 157. " haua fatike äruodhis män ey meere lisa (quiete) vm häLgho daghana än vm sökno daghana" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 73. MD 79. " thu wakta här qwar ok haff liisa" KLemming. 1862.">Al 2079. ther er nw. .. mere liise ok mere roo RK 1: 1332. jag gaff mig tha inghen liiza ib 3: (sista forts.) 6115. hafdhe ängin lisa KLemning. 1860. SFSS.">Bo 27. " ängin är brändaghans hwila älla lise (requies ardoris) j henom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 89. thz var ther for vtan lisa (utan rast, oupphörligt) Iv 5392. - lugn, stillhet, beqvämlighet. mz KLostermannom hawa the frälse oc liisa MB 1: 35. " mädhan the wilia hawa mästan liisa mz mannom, tha skulo the hawa mäst ärwodhe mz diäfflom" ib 136. - hugnad, fägnad, undfägnad, vederqvickelse. idher ok them ful wäl spis mz kost ok dryk ok KLemming. 1862.">Allom lisa KLemming. 1862.">Al 3098. " thz som thom herre eggerd spiise war tha thera bästa liise" RK 2: 9234. " giorde siik godhan liisa" ib 3: 2216. - vederqvickelse, lisa, lindring, lättnad. ängin liisa älla hugnadh gato the hKLemming. 1862.">Alft af sinom älskelica herra oc mästara KLemning. 1860. SFSS.">Bo 202. " grät oc fälte tarin vtan lisa (flebat. .. lacrymis irrenmediKLemming. 1862.">Alibus)" ib 2310. " hawa hugnadh ok lisa j dödhenom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 91. " faa swKLemming. 1862.">Ala ok lisa" ib 277. ib 3: 108. " staar thz idher fore ängin lisa" KLemming. 1862.">Al 7018. " kende han lijsa af KLemming. 1862.">Allan wäRK oc siukdom" Lg 3: 351. " fa liisa oc lättilse aff thy thunga diäwls wKLemming. 1862.">Alde" MB 1: 264. " til hans sorgx lisa" KL 406. - lindring, lättnadn hjälp. petrus gaff them fult biscops wKLemming. 1862.">Aldh ok siäla rökt j sinum daghum. sic til lisa Lg.">Bil 357. " the (djuren) thiäna honum (menniskan) til liiffs hiälp oc lisa" MB 1: 98. " gudz nadher oc liise ib 329. giorde han lisa (afkortning) mz flerom" MP 1: 240. them nokon lysä göre SD 5: 696 (1347, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). - förskoning. later os engen liisa RK 2: 3646. the haffde ey manga aar thess (derifrån) lijsa ib 419. - hjälpmedel. mot thessom twem gaff gudh annantidh andra twa lisa (remedia) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 252. ib 65. - Jfr sorgha lise.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • liise.
  • lijse.
  • liisze.
  • lyse )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back