Lisma

Old Swedish Dictionary - lisma

Meaning of Old Swedish word "lisma" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lisma
lisma, söka ställa sin in (hos). med prep. mädh. lisma mz them loffuande them wärldzliken hedher oc framgangh oc likamans lusta Su 155. MB 2: 259, 300. - med prep. for. mz store falskhet lismadhe före anticolum MB 2: 318. ib 292. MD 97. LfK 53. - genom lismeri el. installsamhet vinna. at the ecke kwne lisme och hylle almoghen tiil sigh FH 7: 81 (1509, afskr.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -adhe )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᛋᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back